Skoterleder

Ny Utflyktskarta med skoterleder utmärkta finns att köpa hos Turistinformationen eller på Skoterklubbens kansli. 

 Pris 150 kr. 

 Hänvisning till Anundsjö och deras skoterledskarta 
www.anundsjo.se gå in på Turism, Aktiviteter och sedan Skoterleder. 

 Kolla även in http://skoterleder.org 

Skoterledskarta på GPS kolla www.kartman.se